Ole Bergsrønning

Denne siden viser opplysninger om Ole Bergsrønning fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Bergsrønning
NSD id-nummer: 1218
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1638 Gruvearbeider 1981
1981 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1638 Gruvearbeider 1981
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 10. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1636 Gruvearbeider 1981 1981
1983 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1638 Gruvearbeider 1981
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 10. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1638 Gruvearbeider 1981
1984 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1638 Gruvearbeider 1981
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 10. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1638 Gruvearbeider 1981
1985 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1638 Gruvearbeider 1981
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 10. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1638 Gruvearbeider 1981