Christian Norberg-Schulz

Denne siden viser opplysninger om Christian Norberg-Schulz fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christian Norberg-Schulz
NSD id-nummer: 12190
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 301 Rektor 1983
1984 Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 301 Professor 1983
1984 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1985 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1985
1985 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1986 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1985
1986 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1987 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1985
1987 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1988 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1989 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1990 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1985 1990
1990 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1991 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1992 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1993 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984
1994 Programutvalget for nye frimerker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1984