Ida Førrisdal

Denne siden viser opplysninger om Ida Førrisdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ida Førrisdal
NSD id-nummer: 12233
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 807 Student 1983
1984 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 807 Student 1983
1985 Det regionale høgskolestyret for Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 807 Student 1985
1986 Det regionale høgskolestyret for Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 807 Student 1985