Karl Løhaugen

Denne siden viser opplysninger om Karl Løhaugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Løhaugen
NSD id-nummer: 12240
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 914 Studieinspektør 1983
1984 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 914 Studieinspektør 1983
1988 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 914 Rektor 1988
1989 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 914 Rektor 1988
1990 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 914 Rektor 1988