Gerd Bjørhovde

Denne siden viser opplysninger om Gerd Bjørhovde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Bjørhovde
NSD id-nummer: 12277
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Amanuensis 1982 1982
1983 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Amanuensis 1982 1983
1988 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 1902 Førstekonsulent 1986
1989 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Førstekonsulent 1986 1989