Martin Skjekkeland

Denne siden viser opplysninger om Martin Skjekkeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martin Skjekkeland
NSD id-nummer: 12278
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 821 Førsteamanuensis 1982 1983
1992 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1037 Høgskoledosent 1992
1993 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1037 Høgskoledosent 1992
1994 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1037 Høgskoledosent 1992
1995 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1037 Høgskoledosent 1992