Tim Greve

Denne siden viser opplysninger om Tim Greve fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tim Greve
NSD id-nummer: 12317
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Sjefredaktør 1982 1982
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Sjefsredaktør 1982
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Sjefredaktør 1982
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Sjefredaktør 1982