Lars Thomas Braaten

Denne siden viser opplysninger om Lars Thomas Braaten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Thomas Braaten
NSD id-nummer: 12361
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Norsk filmråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førstelektor 1979
1984 Norsk filmråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førstelektor 1979
1985 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Førstelektor 1985
1986 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Førstelektor 1985
1987 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Førstelektor 1985
1988 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 1103 Førsteamanuensi 1985 1988
1989 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Amanuensis 1989
1990 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Amanuensiss 1989