Arne Løken

Denne siden viser opplysninger om Arne Løken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Løken
NSD id-nummer: 1238
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk Hotellfagskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Nestformann 1979
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1980 1980
1980 Utvalg til å vurdere brennevinsskjenkingen og kontrollen med denne Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1978
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1979
1980 Yrkesopplæringsrådet, hotell- og restaurantfaget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann
1981 Styret for Norsk Hotellfagskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Nestformann 1979
1981 Utvalg til å vurdere brennevinsskjenkingen og kontrollen med denne Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1978
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1979
1981 Yrkesopplæringsrådet, hotell- og restaurantfaget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann
1983 Utvalg for husholdningsfag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1980
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1976 1983
1984 Utvalg for husholdningsfag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1980