Gry Dæhlie

Denne siden viser opplysninger om Gry Dæhlie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gry Dæhlie
NSD id-nummer: 1243
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk Hotellfagskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1979
1980 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1979
1981 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1981 1981
1981 Styret for Norsk Hotellfagskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1979
1981 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1979
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1981
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretær 1979 1983
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1981
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1981
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1981