Ben Schei

Denne siden viser opplysninger om Ben Schei fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ben Schei
NSD id-nummer: 12437
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Administrativ Led 1983
1984 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Administrativ Led 1983
1985 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Administrativ Led 1983
1986 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Administrativ Led 1983
1996 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement Fylkesmiljøvern 1994