Inger Iversen

Denne siden viser opplysninger om Inger Iversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Iversen
NSD id-nummer: 12454
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1982
1984 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1984
1984 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1982
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1984
1985 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1982
1987 Voksenopplæringsrådet i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 1986
1988 Voksenopplæringsrådet i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1986
1989 Voksenopplæringsrådet i Forsvaret Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1986 1989