Maria Berg høgetveit

Denne siden viser opplysninger om Maria Berg høgetveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Maria Berg høgetveit
NSD id-nummer: 12459
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 619 Lærer 1983
1984 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 619 Lærer 1983
1985 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 619 Lærer 1983
1988 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 619 Lærer 1988
1989 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 619 Lærer 1988
1990 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 619 Lærer 1988
1991 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 619 Lærer 1988
1992 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 619 Lærer 1988 1992
1997 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo Vanlig varamedlem Av departement 619 Lærer 1997