Johan Otto Haugsbakk

Denne siden viser opplysninger om Johan Otto Haugsbakk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Otto Haugsbakk
NSD id-nummer: 1246
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Overingeniør 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Overingeniør 1982
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Overingeniør 1982
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 217 Overingeniør 1985
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 217 Overingeniør 1985 1988