Karl Eirik Schj Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Karl Eirik Schj Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Eirik Schj Pedersen
NSD id-nummer: 12519
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Student 1983
1984 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Student 1984
1984 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Student 1983
1985 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Stortingsrepresentant 1984
1985 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Stortingsrepresentant 1983
1986 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Stortingsrepresentant 1983