Eleonore Bjartveit

Denne siden viser opplysninger om Eleonore Bjartveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eleonore Bjartveit
NSD id-nummer: 12527
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1982 1982
1983 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1982
1983 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1983
1984 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1982
1984 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1983
1985 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1982
1985 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1983
1985 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Lege 1985
1986 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1982 1986
1986 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1983
1986 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Lege 1985
1994 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Pensjonist 1994
1995 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Lege 1995
1995 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1994
1996 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Lege 1995
1996 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1994
1997 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Pensjonist 1995
1997 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Pensjonist 1994