Tor Tandberg

Denne siden viser opplysninger om Tor Tandberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Tandberg
NSD id-nummer: 12529
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1243 Kommandør Ii 1983
1983 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1243 Kommandør Ii 1983
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Kommandør Ii 1983
1984 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1983
1984 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1984
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1983
1985 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1984
1986 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1983
1986 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1984
1987 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1984
1988 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1984
1991 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1984 1992
1992 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1984 1992
1992 Utvalg for vurdering av personellmessige tiltak og framtidig personellforvaltningssystem Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør Ii 1992