Kirsti Grevskott

Denne siden viser opplysninger om Kirsti Grevskott fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsti Grevskott
NSD id-nummer: 12552
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1001 Ingeniør 1983
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1001 Ingeniør 1983
1985 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Ingeniør 1985
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Ingeniør 1983 1985
1986 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Ingeniør 1985
1987 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Ingeniør 1985
1988 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Yrkeshygieniker 1985
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1988
1988 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1988
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1001 Yrkeshygieniker 1988
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Yrkeshygieniker 1985
1989 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1988
1989 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1988
1989 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1989
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1001 Yrkeshygieniker 1988
1989 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1989
1990 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1988 1990
1990 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1988 1990
1990 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1989
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1001 Yrkeshygieniker 1988
1990 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1989
1991 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1988 1992
1991 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1989 1991
1991 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1001 Yrkeshygieniker 1988
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1001 Yrkeshygieniker 1991
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Yrkeshygieniker 1988 1992
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1001 Yrkeshygieniker 1991
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1001 Yrkeshygieniker 1991