John Nyheim

Denne siden viser opplysninger om John Nyheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Nyheim
NSD id-nummer: 12568
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1942 Inspektør 1983
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1942 Inspektør 1983
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1942 Inspektør 1985
1986 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1942 Inspektør 1985
1987 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1942 Inspektør 1985
1988 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1942 Inspektør 1985
1989 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1942 Inspektør 1985
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1942 Inspektør 1985 1990
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1942 Inspektør 1985 1993