Gunvor Margaret Schnitler

Denne siden viser opplysninger om Gunvor Margaret Schnitler fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunvor Margaret Schnitler
NSD id-nummer: 126
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1601 Stortingsrepresentant 1979
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1601 Stortingsrepresentant 1980 1980
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Nestleder 1601 Stortingsrepresentant 1980 1980
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1601 Stortingsrepresentant 1979
1982 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Stortingsrepresentant 1980 1982
1986 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Konsulent 1986
1987 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Konsulent 1986
1988 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Konsulent 1986
1989 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Lærer 1986
1990 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Lærer 1986
1991 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Lærer 1986 1991
1992 Styret for Trondheim offentlig skole for døve Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Lærer 1991