Arild Rødland

Denne siden viser opplysninger om Arild Rødland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arild Rødland
NSD id-nummer: 12605
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Statssekretær 1983
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Statssekretær 1983
1983 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1983
1983 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I kraft av stilling 1601 Statssekretær 1983
1984 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Statssekretær 1983
1984 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I kraft av stilling 1601 Statssekretær 1983
1985 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Statssekretær 1983
1986 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Statssekretær 1983
1987 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1987
1988 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1988
1988 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1987
1989 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1988
1989 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1987
1990 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1988
1990 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1987 1990
1990 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1990
1991 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1988
1991 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1988
1992 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1990