Kaare Søbye

Denne siden viser opplysninger om Kaare Søbye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kaare Søbye
NSD id-nummer: 1262
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 104 Rektor 1980 1980
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem 104 Rektor 1980 1980
1983 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 104 Rektor 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 104 Rektor 1980
1984 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 104 Rektor 1980
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 104 Rektor 1980
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 104 Rektor 1988
1989 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 104 Rektor 1988
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 104 Rektor 1988 1990
1990 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 104 Rektor 1990
1991 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 104 Rektor 1990