Kristin Hille Valla

Denne siden viser opplysninger om Kristin Hille Valla fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Hille Valla
NSD id-nummer: 1264
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 616 Rektor 1980 1980
1983 Utvalg for husholdningsfag Rådgivende organ Leder Av departement 616 Rektor 1980
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 616 Rektor 1984
1984 Utvalg for husholdningsfag Rådgivende organ Leder Av departement 616 Rektor 1980
1985 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 616 Rektor 1984
1986 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 616 Rektor 1984
1987 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 616 Rektor 1984
1987 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 616 Rektor
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 616 Rektor 1984 1988
1988 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 616 Rektor 1988
1988 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 616 Rektor
1989 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 616 Rektor 1988
1989 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 616 Rektor
1996 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Fylkesopplæring 1996
1996 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Fylkesopplæring 1996
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 501 Fylkesopplæring 1996
1997 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Fylkesopplæring 1996
1997 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Fylkesopplæring 1996 1997
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 501 Fylkesopplæring 1996