Torbjørn Woll

Denne siden viser opplysninger om Torbjørn Woll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torbjørn Woll
NSD id-nummer: 1269
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1702 Rektor 1980 1980
1983 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1702 Rektor 1980
1983 Utvalg for pedagogisk veiledning og etterutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1702 Rektor 1980
1984 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1702 Rektor 1984
1984 Utvalg for pedagogisk veiledning og etterutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1702 Rektor 1980
1985 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1702 Rektor 1984
1986 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1702 Rektor 1984
1987 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1702 Daglig Leder 1984