Knut Tøraasen

Denne siden viser opplysninger om Knut Tøraasen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Tøraasen
NSD id-nummer: 12697
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1984 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Byråsjef 1986
1986 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1989 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Byråsjef 1989
1990 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Byråsjef 1989
1990 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Byråsjef 1990
1991 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Byråsjef 1989
1991 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Byråsjef 1990
1992 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Byråsjef 1990