Ragnar Akre-Aas

Denne siden viser opplysninger om Ragnar Akre-Aas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnar Akre-Aas
NSD id-nummer: 12698
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1981
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1984 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1982
1984 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1981
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1985 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1982
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1981
1985 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 1984
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1986 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1982
1986 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1981
1986 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 1984
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983 1986
1987 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1984
1987 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1982
1987 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1984
1988 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1982
1988 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1984
1989 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1984
1990 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1984
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1984
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1984