Knut Peder Aagesen

Denne siden viser opplysninger om Knut Peder Aagesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Peder Aagesen
NSD id-nummer: 1276
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 412 Rektor 1977 1980
1980 Det regionale høgskolestyret for Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 412 Rektor
1981 Det regionale høgskolestyret for Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 412 Rektor
1982 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 412 Rektor 1982 1982
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 412 Rektor 1982
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 412 Rektor 1977 1984
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 412 Rektor 1982
1984 Det regionale høgskolestyret for Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Rektor 1976 1984
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 412 Rektor 1982
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 412 Rektor 1977 1988
1994 Opplæringslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 412 Rektor 1993
1995 Opplæringslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 412 Rektor 1993