Håkon With Andersen

Denne siden viser opplysninger om Håkon With Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håkon With Andersen
NSD id-nummer: 127893
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Teknologirådet Av departement 0 professor 01.01.1999 30.04.2007
2004 Styret for Høgskolen i Narvik 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Teknologirådet Av departement 0 professor 01.01.1999 30.04.2007
2005 Styret for Høgskolen i Narvik 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Teknologirådet Av departement 0 professor 01.01.1999 30.04.2007
2006 Styret for Høgskolen i Narvik 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Teknologirådet Av departement 0 professor 01.01.1999 30.04.2007
2007 Styret for Høgskolen i Narvik 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2017 Arkivlovutvalget Kongen 0 professor 01.09.2017 01.03.2019
2018 Arkivlovutvalget Kongen 0 professor 01.09.2017 01.03.2019
2019 Arkivlovutvalget Kongen 0 professor 01.09.2017 01.03.2019