Wenche Frølich

Denne siden viser opplysninger om Wenche Frølich fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Frølich
NSD id-nummer: 12829
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Laboratoriesjef 1982
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Laboratoriesjef 1983
1984 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Laboratoriesjef 1982
1984 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Laboratoriesjef 1983
1985 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1982
1985 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1983
1986 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1982
1986 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1983
1987 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1982
1987 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1983
1988 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1982
1988 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1983
1989 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1982
1990 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forskningsleder 1982
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forskningsleder 1990
1991 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Forskningsleder 1983 1991
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forskningsleder 1990
1991 Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Forskningsleder 1988
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forskningsleder 1990
1992 Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Forskningsleder 1989
1993 Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Forskningsleder 1989
1994 Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Forskningssjef 1989