Lise Halvorsen

Denne siden viser opplysninger om Lise Halvorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lise Halvorsen
NSD id-nummer: 12838
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 0 Førstesekretær 1983
1990 Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 301 Informasjonskon 1990
1991 Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Informasjonskon 1990
1992 Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 301 Informasjonskon 1990 1993
1993 Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 301 Informasjonskon 1990 1993