Hennild Woie Wollstadmo

Denne siden viser opplysninger om Hennild Woie Wollstadmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hennild Woie Wollstadmo
NSD id-nummer: 12841
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1840 Lærer 1983
1984 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1840 Pedagogisk Konsul 1981
1985 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1840 Pedagogisk Konsul 1981
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1840 Pedagogisk Kons 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1840 Pedagogisk Kons 1988
1990 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1840 Pedagogisk Kons 1990
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1840 Pedagogisk Kons 1990
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1840 Pedagogisk Kons 1988 1990
1991 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1840 Pedagogisk Kons 1990
1991 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1840 Pedagogisk Kons 1990
1992 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1840 Skolesjef 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1840 Skolesjef 1992
1993 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1840 Skolesjef 1990
1993 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1840 Skolesjef 1992
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1840 Skolesjef 1988 1994
1994 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1840 Skolesjef 1992