Mette Bjørnstad

Denne siden viser opplysninger om Mette Bjørnstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mette Bjørnstad
NSD id-nummer: 128683
Fødselsår: 1973
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2012 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1188 seniorrådgiver 01.01.2012 07.12.2015
2013 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1188 seniorrådgiver 01.01.2012 07.12.2015
2014 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1188 seniorrådgiver 01.01.2012 07.12.2015
2015 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1188 seniorrådgiver 01.01.2012 07.12.2015