Helen Oddveig Bjørnøy

Denne siden viser opplysninger om Helen Oddveig Bjørnøy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helen Oddveig Bjørnøy
NSD id-nummer: 128690
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret for Høgskolen i Buskerud 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2004 Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten 0 generalsekretær 01.01.2004 17.10.2005
2005 Styret for Høgskolen i Buskerud 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2005 Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten 0 generalsekretær 01.01.2004 17.10.2005
2006 Styret for Høgskolen i Buskerud 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2007 Styret for Høgskolen i Buskerud 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2008 Styret for Høgskolen i Buskerud 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2009 Styret for Høgskolen i Buskerud 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2010 Styret for Høgskolen i Buskerud 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2010 Barnevernpanelet 0 generalsekretær 01.01.2010 28.09.2011
2011 Styret for Høgskolen i Buskerud 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2011 Barnevernpanelet 0 generalsekretær 01.01.2010 28.09.2011
2012 Styret for Høgskolen i Buskerud 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012