Otto Hernes

Denne siden viser opplysninger om Otto Hernes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Otto Hernes
NSD id-nummer: 1288
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 619 1980 1980
1980 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 619 1980 1980
1983 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 619 Rektor 1980
1983 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 619 Rektor 1980
1984 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 619 Rektor 1980