Mette Nafstad Brynhildsen

Denne siden viser opplysninger om Mette Nafstad Brynhildsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mette Nafstad Brynhildsen
NSD id-nummer: 129061
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2008 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 rådgiver 01.01.2008 31.12.2011
2009 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 rådgiver 01.01.2008 31.12.2011
2010 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 rådgiver 01.01.2008 31.12.2011
2011 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 rådgiver 01.01.2008 31.12.2011