Kjell Heyerdahl Næsje

Denne siden viser opplysninger om Kjell Heyerdahl Næsje fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Heyerdahl Næsje
NSD id-nummer: 1292
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1976 1980
1980 Arbeidsmiljørådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1977 1980
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1976 1984
1984 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1984
1985 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1984
1986 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1984
1987 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1976 1988
1988 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984 1988
1990 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1976 1990