Berit Børset

Denne siden viser opplysninger om Berit Børset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Børset
NSD id-nummer: 129224
Fødselsår: 1966
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Forum for IT-sikkerhet 0 sikkerhetssjef 01.01.2002 03.11.2004
2009 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2010 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2011 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2012 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2013 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2014 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2015 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2016 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2017 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017