Henning Bødtker Thorp

Denne siden viser opplysninger om Henning Bødtker Thorp fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Henning Bødtker Thorp
NSD id-nummer: 12934
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983