Jon Vea

Denne siden viser opplysninger om Jon Vea fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Vea
NSD id-nummer: 12935
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1984
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1984
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1984
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1987
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1987
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1987
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1987
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1992
1993 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1993
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1992
1994 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1993
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1992
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992 1995
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1993
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1992
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1993
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1992
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1992
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1992