Hanne Eik

Denne siden viser opplysninger om Hanne Eik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hanne Eik
NSD id-nummer: 12956
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 1983
1984 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Næringskonsulent 1983
1984 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Næringskonsulent 1984
1985 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Næringskonsulent 1983
1985 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Næringskonsulent 1984
1986 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Næringskonsulent 1983
1987 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Næringskonsulen 1983 1987
1991 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Næringskonsulen 1983 1991