Berit Storrø

Denne siden viser opplysninger om Berit Storrø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Storrø
NSD id-nummer: 12960
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Tannteknikermeste 1983
1984 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Tannteknikermeste 1983
1985 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Tannteknikermeste 1983
1986 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Tannteknikermeste 1983