Anne Mette Dørum

Denne siden viser opplysninger om Anne Mette Dørum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Mette Dørum
NSD id-nummer: 129613
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2017 Arkivlovutvalget Kongen 0 spesialrådgiver KS 01.09.2017 01.03.2019
2018 Arkivlovutvalget Kongen 0 spesialrådgiver KS 01.09.2017 01.03.2019
2019 Arkivlovutvalget Kongen 0 spesialrådgiver KS 01.09.2017 01.03.2019