Ragnhild Q. Haarstad

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Q. Haarstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Q. Haarstad
NSD id-nummer: 1298
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Fylkesskolestyreformann 1980 1980
1980 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 423 1974
1981 Innlandsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Jordbruker/Husmor 1981 1981
1981 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 423 1974
1983 Innlandsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Stortingsrepresentant 1981
1986 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 423 Stortingsrepresentant 1985
1987 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 423 Stortingsrepresentant 1985
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 423 Stortingsrepresentant 1985 1988
1990 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 423 Stortingsrepresentant 1985 1990
1991 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 423 Stortingsrepresentant 1985 1991
1991 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Stortingsrepresentant 1991
1992 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 423 Stortingsrepresentant 1985 1992
1992 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Stortingsrepresentant 1991
1997 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 423 Stortingsrepresentant 1997