Sven Aage Hauge

Denne siden viser opplysninger om Sven Aage Hauge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sven Aage Hauge
NSD id-nummer: 13
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Generalløytnant 1978
1980 Forsvarets rasjonaliseringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Generalløytnant
1980 Det Krigshistoriske råd Rådgivende organ Leder 301 Generalløytnant
1981 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Generalløytnant 1978
1981 Forsvarets rasjonaliseringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Generalløytnant
1981 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalløyntnant 1981 1981
1982 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsvarssjef 1982
1982 Forsvarets rasjonaliseringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Generalløytnant 1979
1983 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsvarssjef 1982
1984 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982
1984 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1985 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1986 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1985
1986 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1987 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1985
1987 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1988 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1985
1988 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1989 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1985 1989
1989 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1990 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984