Ragnhild Sohlberg

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Sohlberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Sohlberg
NSD id-nummer: 13000
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Planleggingssjef 1983
1984 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Planleggingssjef 1983
1985 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Planleggingssjef 1983
1986 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1986
1986 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Ass. Direktør 1983 1986
1987 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1986
1987 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1987
1988 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Direktør 1988
1988 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Stabsdirektør 1986
1988 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stabsdirektør 1987
1988 Styret i Statskraftverkene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Stabsdirektør 1985
1989 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Direktør 1988
1989 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1986
1989 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1987
1989 Styret i Statskraftverkene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1985
1990 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1990
1990 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1986
1990 Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvarets næringspolitiske betydning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Ass. Direktør 1990
1991 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1990
1991 Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvarets næringspolitiske betydning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Ass. Direktør 1990
1992 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1990
1993 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1990
1994 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass Direktør 1990 1994