Bjørn Erikson

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Erikson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Erikson
NSD id-nummer: 130001
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda) Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen 875 yrkeshygieniker 01.01.1991 31.07.2008
2004 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt 875 yrkeshygieniker 01.01.1995 31.12.2005
2004 Statens næringsmiddeltilsyns råd 875 yrkeshygieniker 01.01.1997 31.12.2005
2004 Styret for Produktregisteret Kongen 875 yrkeshygieniker 01.01.1995 26.11.2004
2005 Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda) Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen 875 yrkeshygieniker 01.01.1991 31.07.2008
2005 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt 875 yrkeshygieniker 01.01.1995 31.12.2005
2005 Statens næringsmiddeltilsyns råd 875 yrkeshygieniker 01.01.1997 31.12.2005
2006 Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda) Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen 875 yrkeshygieniker 01.01.1991 31.07.2008
2007 Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda) Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen 875 yrkeshygieniker 01.01.1991 31.07.2008
2008 Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda) Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen 875 yrkeshygieniker 01.01.1991 31.07.2008
2008 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 875 yrkeshygieniker 01.01.2008 30.09.2010
2009 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 875 yrkeshygieniker 01.01.2008 30.09.2010
2010 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 875 yrkeshygieniker 01.01.2008 30.09.2010