Karl Rusten

Denne siden viser opplysninger om Karl Rusten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Rusten
NSD id-nummer: 13014
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1983
1984 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1983
1985 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1983
1986 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1983
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1988 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1983 1988
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1988
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987 1989
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1988
1990 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1983 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1988
1995 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1997 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995 1997