Gunnar Abrahamsen

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Abrahamsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Abrahamsen
NSD id-nummer: 13034
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1983 1983
1984 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1983
1985 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1983
1985 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1985
1986 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1983
1986 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1985