Bjørn Myklebust

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Myklebust fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Myklebust
NSD id-nummer: 1305
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Undervisningskonsulent 1976 1980
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent
1980 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Undervisningskonsulent 1969
1981 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1201 Undervisningsleder 1981 1981
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Førstekonsulent 1982
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Førstekonsulent 1982
1984 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Førstekonsulent 1981