Martha Jakobsen Ulvund

Denne siden viser opplysninger om Martha Jakobsen Ulvund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martha Jakobsen Ulvund
NSD id-nummer: 13050
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1102 Førsteamanuensis 1985
1986 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensis 1986
1986 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1102 Førsteamanuensis 1984
1986 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensis 1986
1986 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Førsteamanuensis 1986
1987 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1987 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1987 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Førsteamanuensi 1986
1988 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1988 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1988 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Førsteamanuensi 1986
1989 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1989 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986 1989
1989 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Førsteamanuensi 1986
1990 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensis 1986
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Førsteamanuensis 1986
1991 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1992 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1993 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1994 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1995 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986
1996 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Førsteamanuensi 1986 1996
1997 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Professor 1997